KB Marine

Salg, service & reparation af både og motorer.

Undgå motorstop til søs

Bell AddDieselpest

Er du bådejer, og anvender du diesel som brændstof, skal du være opmærksom på, at der kan udvikles dieselpest i tanken.
Undgå biobrændstof i dieselolien.

På havet kan et motorhavari have uoverskuelige konsekvenser. Sørg derfor for at tanke diesel fra havnetanken, hvor der ikke er biobrændstof i dieselolien -og tilsæt et kvalitetsadditiv.

Når du tanker dieselolie på tankstationen, hvor du også fylder bilen op, så er det diesel iblandet 7% biologisk brændstof.
Under normale omstændigheder vil det ikke udgøre noget problem, men biodieselen øger risikoen for dieselpest, hvis der kommer vand i tanken.

Tilstopper filtre

Når dieselpest udvikles vil der dannes affaldsstoffer.
Affaldsstofferne kan ligne brunt slim eller mere faste ”kager”, som kan tilstoppe brændstoffiltrene og forårsage motorstop, hvilket kan have uoverskuelige konsekvenser på havet. Samtidig vil der under udviklingen af dieselpest dannes syre, som kan ødelægge pumper og dyser. Af samme grund er den diesel, som man tanker på havnetanken ikke tilsat biodiesel herved mindskes risikoen for havari pga. brændstoffet.

Brændstof fra affald

Den form for bioindhold, som typisk tilsættes diesel kaldes FAME.
FAME er en samlebetegnelse for ’Fatty Acid Methyl Ester’, og kan produceres af mange forskellige råvarer, f.eks. raps- og sojaolie, ligesom der kan udvikles biobrændstof fra slagteriaffald. Produktet dannes ved en kemisk reaktion mellem vegetabilske olier og metanol. FAME kan ifølge Shell uden problemer tilsættes almindelig diesel op til syv procent – men altså ikke til marinebrug, hvor risikoen for forurening med vand er mange gange større end på vejene.

Undgå havari

Der er mange ting, du selv kan gøre for at undgå havari på havet.
Nummer 1 er at sikre sig, at der ikke kommer regnvand eller havvand i tanken. Anvend aldrig diesel der har været opbevaret i længere tid. Diesel har begrænset holdbarhed, mange motorfabrikanter angiver en maksimal holdbarhed på kun 3 måneder!

Kontroller tanken for vand og dræn eller sug vandet væk. Husk at dræne tanken og kontroller filtre med jævne mellemrum og anvend altid rene og godkendte dunke, hvis du ikke tanker direkte fra havnetanken. Endelig er det vigtigt altid at tilsætte kvalitetsadditiv til brændstoffet, hver gang der tankes. Det vil forhindre dieselpesten i at udvikles, hvis der alligevel opsamles vand i tanken. Additiv er især vigtigt, når der tankes fra autostander, hvor der er iblandet biodiesel.

Bedre koldstart

Et kvalitetsadditiv i tanken sikrer ikke bare, at der ikke udvikles dieselpest i tanken. Additivet giver samtidig bedre koldstart, det holder dyserne rene, giver blødere motorgang og renere udstødning – og så bidrager det til frostsikring af motoren.

Bell Add

Hos KB Marine anbefaler vi additiver fra det danske firma “Bell Add”. Henvend dig til os eller Bell Add for at få mere information om deres produkter.